Dobrodošli u Lidl Srbija!

11) Targetgroup stage 2062

Planiramo i osiguravamo
pravovremenu isporuku
našim prodavnicama

Logistika

Logistika

Logistika

Sektor logistike je zadužen za prijem, kontrolu i skladištenje, zatim pripremu i transport robe ka prodavnicama. Organizuje adekvatno zbrinjavanje i tretman otpada i reciklažnog materijala iz prodavnica i samog skladišta. Upravljanje otpadom predstavlja sastavni deo svakodnevnog poslovanja, čime uspešno doprinosimo zaštiti životne sredine.
 

Prijavi se

Upravljanje robom

Sektor upravljanja robom je zadužen za planiranje optimalnih zaliha redovnog asortimana i promocija u skladu sa analizom prodaje. Obezbeđuje da proizvodi budu pravovremeno dostupni kako u magacinu tako i u prodavnicama.

Prijavi se