Izaberite Lidl

Stage Prodaja i logistika

prodaja i logistika
Naš zadatak je
osmeh i zadovoljstvo
naših kupaca

Prodaja

Prodaja

Prodavnice

U našim prodavnicama će raditi prodavci, pomoćnici rukovodioca prodavnice, zamenici rukovodioca prodavnice i rukovodioci prodavnice. Svi oni zajedno čine tim koji će kupcima pružati proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta po najpovoljnijoj ceni u skladu sa osnovnom politikom našega poslovanja.

Prijava

Regionalne funkcije

Regionalne funkcije povezuju veći broj prodavnica i imaju za cilj da optimizuju njihove rezultate. Regionalni rukovodioci prodaje, direktor prodaje i izvršni direktor prodaje i logistike se brinu da sve prodavnice funkcionišu na najbolji način i u skladu sa kompanijskim standardima.

Prijava