Jednostavno. Bolje. Povoljnije.
Pretraga otvorenih pozicija Prijava Bookmark

Naši principi rukovođenja

Prodaja

Znamo da se ništa ne dešava slučajno..

Zbog toga su upravljanje i rukovođenje svakoga dana u srži našeg poslovanja. Mi u Lidlu imamo jedinstven cilj, koji prelazi granice timova, sektora ili pozicija. Uloga svakog od nas je da se postara i doprinese da se svi drže i rade zajedno. Naši rukovodioci su deo tima i imaju dodatnu misiju, da zajednički uspeh stave u središte pažnje. Ovakav pristup rukovođenju je naš zadatak, ali ujedno i obećanje koje dajemo zaposlenima.

 

Naših pet principa rukovođenja

Mi smo efikasni i dinamični!

"Ko prestaje biti bolji, prestaje da bude dobar."

Pretraga otvorenih pozicija