Jednostavno. Bolje. Povoljnije.
Pretraga otvorenih pozicija Prijava Bookmark

Administracija

Uprava_Lidl_Srbija_Posao_Karijera

Čime se bavi Administracija?

Upravljanje finansijskim tokovima, sistemima i pravnim aspektima poslovanja, samo su neka od zaduženja kojima kolege u Administraciji svakodnevno i svesrdno pružaju podršku svim ostalim direkcijama i sektorima unutar Lidla.

Sektori u Administraciji

IT

IT sistemi

Naš IT sektor čine četiri nacionalna i jedan internacionalni tim. Podeljeni smo po oblastima: IT Poslovna rešenja, IT Menadžment infrastrukture, IT Servis i podrška, Informaciona bezbednost, IT Office Management i Competence Centar - SAP Hub. Zaduženi za implementacije, nadogradnju i održavanje svih IT Sistema.
Controlling

Kontroling

Sektor Kontroling je "poslovni partner" svim sektorima u kompaniji. Pored kontrole odgovorni smo za planiranje, izveštavanje, analizu i pružanje podrške ostalim sektorima, a u cilju donošenja ispravnih poslovnih odluka. Mi osiguravamo da su svi sistemi i resursi u kompaniji usmereni ka postizanju opšteg cilja kompanije.
Processing

Organizacija

Osnovni zadaci sektora Organizacija su upravljanje procesima, projektima i rizicima, pri čemu ne gubimo iz vida međusobnu povezanost svih sektora u okviru ovih tema. Konkretno, to znači da kolegama pružamo podršku u uređenju njihovih poslovnih procesa sa tehničkog i metodološkog aspekta, pratimo sprovođenje projekata na nivou kompanije i njihovu usklađenost, uzimajući u obzir rizike koje ih prate.
Finance

Pravo & Compliance

Sektor Pravo & Compliance brine o tome da Lidl Srbija posluje u skladu sa zakonom i internim smernicama. Takođe smo odgovorni za Compliance koji postižemo donošenjem smernica, organizovanjem obuka za zaposlene, ocenom rizika u određenim domenima i organizovanjem naknadnih provera. Bavimo se i pitanjima osiguranja u Lidlu Srbija.
Calculator

Računovodstvo, finansije i porezi

Naš sektor je odgovoran za poslove računovodstva, finansija i poreza. Obavljamo poslove platnog prometa kroz direktnu komunikaciju sa bankama, svakodnevno pratimo poreske propise, pravovremeno podnosimo poreske prijave i plaćamo poreske obaveze.
List

Revizija i služba za potrošače

Interna revizija na sistematičan i objektivan način proverava, ocenjuje i podstiče optimizaciju procesa. Kako provere obuhvataju razne sektore, zaposleni u reviziji mogu steći široko znanje i sliku o kompanijskim procesima i njihovoj povezanosti. Služba za potrošače komunicira sa našim potrošačima i nastoji da oni u svakom trenutku dobiju odgovor na svoje pitanje.

Lidl nudi više!

Cenimo tvoj rad, zbog toga nam je važno da ti ponudimo više!

Doctor
Clock
Train
Car
Cafeteria
Sports
Fruits & Veggies
Clock Arrow
Baby

Upoznaj naš IT sektor

Uspeh nije tajna, uspeh je sistem!

Tim za koji želiš da igraš

IT sistemi

Gotovo svi poslovni procesi se odvijaju uz pomoć IT sistema, samim tim je glavna odlika IT sektora u Lidlu – svestranost. Bilo da je reč o kasama, mrežnoj infrastrukturi, serverima, aplikacijama, multimedija tehnici – IT je sveprisutan, tako da su zaposleni Lidla ujedno i korisnici IT usluga našeg sektora.

"Rad u IT sektoru je zanimljiv jer učestvujemo u svim inovacijama i optimizacijama, kako procesa, tako i samog sistema. Raditi u IT sektoru u maloprodaji, a pogotovo u Lidlu, je izuzetno zanimljivo za one koji vole jasno da vide rezultate onoga na čemu su radili, kao i za ljude koji uživaju u rešavanju problema u saradnji sa drugim sektorima i kolegama. Lidl se u svom opštem poslovanju posebno ističe inovacijama, pa je to slučaj i u našoj oblasti rada, uz sveukupnu efikasnost, modernu opremu za rad, stalno usavršavanje i obuke za zaposlene. Naš uspeh čine ljudi, njihova motivacija i zadovoljstvo."

Miloš Rajičić, rukovodilac sektora IT Sistemi

"Lidl uvažava mišljenje svih zaposlenih."

Sigurna sam da su prijateljski i srdačani međuljudski odnosi ključ uspeha.

Vanja, Korporativne funkcije

Nastavi da čitaš dalje
Vanja

Mi smo srdačni!

Prijavi se i postani deo našeg tima!

Pretraga otvorenih pozicija