Jednostavno. Bolje. Povoljnije.
Pretraga otvorenih pozicija Prijava Bookmark

Zaštita podataka

Uprava_Lidl_Srbija_Posao_Karijera

Pravila o zaštiti podataka

Zaštita podataka na stranici https://karijera.lidl.rs/

(Verzija 6.0; Datum: 10.09.2020)

Pravila o zaštiti podataka

Ukoliko se interesujete za zaštitu vaših podataka na našoj internet stranici, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za vas!

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših podataka od strane Lidl Srbija KD (u nastavku „Lidl“ ili „mi“ ).

Sadržaj

1. Pregled 

2. Poseta naše internet stranice

3. Korišćenje kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korišćenju          

4. Kontakt putem email-a i telefonskog poziva

5. Prenos podataka u druge države

6. Povezani sadržaji      

    6.1. YouTube

    6.2 Bing Maps     

7. Vaša prava    

    7.1 Pregled

    7.2 Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

    7.3 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

    7.4 Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

    7.5 Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podatakao ličnosti

    7.6 Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti   

    7.7 Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

8. Kontakt osobe  

    8.1 Kontakt osoba za pitanja ili ostvarenja vaših prava 

    8.2 Kontakt osoba za pitanja o zaštiti podataka            

    8.3 Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka      

9. Podaci o odgovornom licu (rukovalac) i lica zaduženog za zaštitu podataka

 

1. Pregled

Lidl obrađuje vaše podatke prilikom posete ovoj internet stranici, prilikom korišćenja aplikacija i drugih Lidlovih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanje reklama u pretraživaču vašeg uređaja.

 

2. Poseta naše internet stranice

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

• IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

• datum i vreme pristupa,

• ime i URL preuzete datoteke,

• internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

• pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i

• me vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

• obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,

• obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, i

• procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ako ste u vašem pretraživaču ili u operativnom sistemu ili drugim podešavanjima svog uređaja pristali na takozvanu geolokaciju, koristimo ovu funkciju kako bi vam ponudili individualizovane usluge povezane sa vašom trenutnom lokacijom (na primer, lokaciju najbliže ponude za posao). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u svrhu pružanja ove funkcije.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Podaci se čuvaju privremeno i to 7 dana, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

 

3. Korišćenje kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korišćenju

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Mi, Lidl Srbija KD, na našim internet stranicama koristimo takozvane kolačiće.

Vaša saglasnost se odnosi na upotrebu kolačića i drugih tehnologija za obradu podataka o korišćenju na svim (pod-) domenima karijera.lidl.rs

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptopu, tabletu, mobilnom telefonu i slično) kada posetite našu internet stranicu. Kolačići ne nanose nikakvu štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačiću se čuvaju informacije, koje proističu iz korišćenja specifičnog, pojedinačnog uređaja. To međutim ne znači, da na taj način imamo pristup informacijama o vašem identitetu.

Kolačići i druge tehnologije za obradu podataka o korišćenju služe u sledeće svrhe (u zavisnosti od kategorije kolačića odnosno druge tehnologije):

Tehnički neophodni: Ovo su kolačići i slične metode, bez kojih ne biste mogli da koristite naše usluge  (služe npr. za ispravan prikaz naše internet stranice/ funkcija koje odaberete, ili za čuvanje vaše prijave u delu za prijavu (login)).

Ugodnost korišćenja

Statistika: Ove tehnike nam omogućavaju izradu anonimnih statistika korišćenja naših usluga. Na taj način, na primer, možemo da donesemo zaključke o tome, kako da našu internet stanicu prilagodimo navikama naših korisnika.

Marketing: Na taj način možemo da prikazujemo oglase koji su prilagođeni vama, jer su zasnovani na analizi vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje može da se prati i preko različitih veb-stranica, pretraživača i uređaja, i to na osnovu korisničkog ID-a (jasna identifikacija).

Pregled informacija o korišćenim kolačićima i drugim tehnikama i pojedinačnih svrha obrade, roku čuvanja podataka i eventualno uključenim trećim pružaocima usluga možete pogledati ovde.

U okviru kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka, obrađuju se pre svega sledeće vrste ličnih podataka, i to u zavisnosti od svrhe obrade:

Tehnički neophodni:

• Saglasnost za kolačiće o preferencijalima

Ugodnost korišćenja:

• Podešavanja koja služe optimalnom prikazu stranica

• Prikaz nedavno pregledanih poslova

• Prikaz sačuvanih poslova

Statistika:

• Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o korišćenju naše internet stranice. Ovo pre svega obuhvata:

    • tip / verziju pretraživača,

    • korišćeni operativni sistem,

    • referer-URL (prethodno posećena stranica)

    • ime računara (hostname) koji je pristupio stranici (IP-adresa),

    • vreme upita servera,

    • individualni ID korisnika i

    • aktivirane radnje na internet stranici (pretraživačke aktivnosti).

• Pri tome se IP-adresa na redovnom nivou anonimizira, tako da generalno nije moguće doneti zaključak o vašem identitetu.

• Na osnovu samog korisničkog ID-a ne možemo da utvrdimo vaš identitet.

Marketing

• Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o korišćenju naše internet stranice. Ovo pre svega obuhvata:

    • IP-adresu,

    • individualni ID korisnika;

    • potencijalno interesovanje za određene proizvode,

    • aktivirane radnje na internet stranici (pretraživačke aktivnosti).

• Pri tome se IP-adresa na redovnom nivou anonimizira, tako da generalno nije moguće doneti zaključak o vašem identitetu.

• Na osnovu samog korisničkog ID-a ne možemo da utvrdimo vaš identitet. Korisnički ID i pripadajući korisnički profil po potrebi delimo sa trećim licima, i to preko provajdera reklamnih mreža.

Pravni osnov za korišćenje kolačića za marketing, statistiku i ugodnost korišćenja predstavlja vaša saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni osnov za korišćenje tehnički neophodnih kolačića je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tj. vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg opravdanog interesa da internet stranicu i njen sadržaj prikazujemo na potpuno funkcionalan način.

Vašu saglasnost možete u svako doba prilagoditi ili opozvati sa dejstvom u budućnosti. To možete da uradite, ako kliknete ovde i napravite svoj odabir. Vašu saglasnost možete na jednostavan način opozvati za svaku pojedinačnu svrhu obrade, i to tako što ćete odštiklirati željeno polje.

Primaoci/ kategorije primaoca:

U nekim slučajevima, u okviru obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika obrade podataka o korišćenju, koristimo usluge specijalizovanih pružaoca usluga, pre svega iz sektora onlajn-marketinga. Ti pružaoci usluga vaše podatke obrađuju po našem nalogu - kao obrađivači. Oni su pažljivo odabrani i ugovorom smo ih  obavezali u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sve kompanije koje su u našim Opštim informacijama o kolačićima navedene kao pružaoci usluga su angažovane kao obrađivači.

U okviru naše saradnje sa Google LLC i Facebook Ireland Limited, gore navedeni podaci obrađuju se u statističke i marketinške svrhe po pravilu  na serverima u SAD.

Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:

Rokovi čuvanja za kolačiće su navedeni u našim Opštim informacijama o kolačićima. Ukoliko je u koloni "rok" navedeno "trajno" to znači da se kolačić čuva trajno, do opoziva saglasnosti. Rok čuvanja takozvanih čuvara sesije (Session Storage) je ograničen na pojedinačnu sesiju i ističe kada zatvorite pretraživač.

 

4. Kontakt putem email-a i telefonskog poziva

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Lične podatke koje nam dostavite putem e-maila ili putem telefonskog poziva smatramo poverljivim. Koristimo vaše podatke isključivo u svrhu obrade vašeg upita. Pravni osnov obrade podataka je član 12, stav 1, tačka  6) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (legitiman interes) kao i član 12, stav 1, tačka  2) pomenutog Zakona (izvršenje ugovora) . Naš i vaš legitimni interes za obradu podataka proizlazi iz zajedničkog cilja da se odgovori na vaš upit i ako je potrebno, da se reše postojeći problemi i na taj način da sačuvamo vaše zadovoljstvo kao korisnika naše internet stranice.

Primaoci / kategorije primaoca:

Načelno ne prosleđujemo podatke trećim licima. Izuzetno podatke u naše ime obrađuju naši partneri - obrađivači. Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Osim navedenog, svako dalje prosleđivanje podataka trećim licima je isključeno.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:

Svi lični podaci koje nam dostavite putem e-maila biće obrisani ili anonimizovani najkasnije 90 dana nakon što primite naš konačan odgovor. Iskustvo nam je pokazalo da se obično nakon 90 dana se više ne postavljaju pitanja u vezi naših odgovora. Nakon što iskoristite vaša prava kao lice na koje se podaci odnose (videti dole), vaši podaci biće čuvani 3 godine od davanja konačnog odgovora kako bi smo bili u mogućnosti da dokažemo da smo vam pružili sveobuhvatne informacije i da smo ispunili zakonske obaveze.

 

5. Prenos podataka u druge države

Ukoliko podatke o ličnosti prenosimo u drugu državu, to ćemo učiniti jedino ako ta država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite  obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Spisak tih zemalja možete da pogledate pod http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

U slučaju da zemlja nije članica Konvencije, vodimo računa o tome da zaštita podataka bude adekvatno zagarantovana drugim merama. To je moguće, npr. obavezujućim propisima kompanije, ugovorom koji sadrži standardne klauzule za zaštitu ličnih podataka, sertifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Ukoliko o tome želite da dobijete detaljnije informacije, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka (tačka 9).

 

6. Povezani sadržaji

6.1. You Tube

U našu ponudu uključili smo YouTube video snimke koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i mogu se direktno pokrenuti sa naše internet stranice. Svi video snimci uključeni su u „prošireni modus zaštite podataka“ tj. vaši podaci neće biti prosleđeni YouTube-u ukoliko niste pokrenuli video snimak. Podaci će biti prosleđeni isključivo ako pokrenete video snimak. Nemamo uticaj na takav prenos podataka.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obradi podataka od strane YouTube-a, koji takođe pripada servirima u SAD-u, možete pronaći u pravilima zaštite podataka pružaoca usluga. Tamo ćete pronaći više informacija o vašim pravima i mogućim podešavanjima pomoću kojih možete da zaštitite svoju privatnost. Youtube adresa i pravila zaštite podataka: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://policies.google.com/privacy?hl=sr-rs

6.2 Bing Maps

Na našoj internet stranici koristimo usluge Bing Maps-a. Ova usluga nam omogućava da vam na stranici direktno prikažemo interaktivne mape i omogućimo komforno korišćenje funkcije mape kako biste pronašli ponuđene poslove u vašoj blizini.

Upotreba Bing Maps-a se vrši u interesu boljeg prikaza naše onlajn ponude i lakog pronalaženja onih mesta koja smo naveli na stranici. Navedeno predstavlja legitiman interes u smislu člana 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prilikom posete naše internet stranice, Bing Maps, Microsoft Corporation, dobija informaciju da ste učitali odgovarajuću stranicu. Da bi se koristile funkcije Bing Maps-a, neophodna je obrada vaše IP adrese u okviru internet komunikacije. Ona se po pravilu obrađuje na Microsoft-ovom serveru u SAD-u.

Mi nemamo uticaj na konkretne obrade podataka od strane Bing Maps-a. Detaljnije informacije o svrsi i obimu obrade podataka od strane Bing Maps-a, možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka. Tamo ćete takođe pronaći i druge informacije o vašim pravima i mogućnostima podešavanja u cilju zaštite vaše privatnosti. Adresa i pravila o zaštiti podataka Bing Maps-a: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SAD, https://privacy.microsoft.com/sr-latn-rs/privacystatement.

 

7. Vaša prava

7.1 Pregled

Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

• pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

• pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

• pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

• pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

• pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

• pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

7.2 Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:

• svrsi obrade;

• vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;

• primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;

• predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

• postojanju prava da se od rukovaoca (Lidl) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;

• pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);

• izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);

• postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

7.3 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

7.4 Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

• podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

• vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

• kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;

• podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

• podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;

• podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

7.5 Pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

• osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

• obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;

• rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili

• ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.

7.6 Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

• obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;

• obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

7.7 Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.

Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Lidlu.

 

8. Kontakt osobe

8.1 Kontakt osoba za pitanja i ostvarivanja vaših prava

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

U tom slučaju se možete obratiti našoj Službi za potrošače putem kontakt obrasca na linku https://www.lidl.rs/service-help/kontakt, putem telefona 0800/300199 ili putem mail-a kontakt@lidl.rs.

8.2 Kontakt osoba za pitanja u vezi zaštite podataka

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi obrade vaših podataka, na raspolaganju vam stoji i lice zaduženo za zaštitu podataka (vidite tačku 9).

8.3 Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka

Pored toga, u svakom trenutku imate pravo da podnesete pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/)

 

9. Podaci o odgovornom licu (rukovodilac) i lica zaduženog za zaštitu podataka

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu https://karijera.lidl.rs/sr/index.htm i na obradu podataka od strane nas kao rukovaoca podataka:

Lidl Srbija KD, MB: 20699264

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

Tel. (0)11 655-4000

E-mail: kontakt@lidl.rs

 

Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka u i to na sledećim adresama:

Lidl Srbija KD

Sektor Pravo & Compliance

Zaštita ličnih podataka

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

E-mail: zastita.podataka@lidl.rs