Jednostavno. Bolje. Povoljnije.
Prijava Prijava Bookmark Bookmark

Karijera u Lidlu Srbija

Lidl je snažna internacionalna kompanija. Uz načela pravednog i fer poslovanja, u dobrom i sigurnom radnom okruženju naši zaposleni ostvaruju izvanredne rezultate. Postani i ti deo našeg tima!

Pretraga otvorenih pozicija
Pretraga otvorenih pozicija
Uprava_Lidl_Srbija_Posao_Karijera_IT

Zaštita podataka

Pravila o zaštiti podataka

Zaštita podataka na stranici https://karijera.lidl.rs/sr/index.htm
(verzija 4.0, objavljeno dana 10.01.2020. godine)

Pravila o zaštiti podataka

Ukoliko se interesujete za zaštitu vaših podataka na našoj internet stranici, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za vas!

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših podataka od strane Lidl Srbija KD (u nastavku „Lidl“ ili „mi“ ).

Sadržaj

1. Pregled  
2. Poseta naše internet stranice
3. Prisustvo na internetu i optimizacija internet stranice
    3.1 Kolačići - Opšte informacije    
    3.2 Google Analitika  
    3.3 Onsite-targeting i optimizacija internet stranice        
    3.4 Re-Targeting/ onlajn oglašavanje na osnovu interesovanja            
    3.5 Mogućnost prigovora / opt-out                    
4. Kontakt putem email-a i telefonskog poziva
5. Primaoci izvan članica Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka
6. Povezani sadržaji       
    6.1. YouTube
    6.2 Bing Maps      
7. Vaša prava     
    7.1 Pregled
    7.2 Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
    7.3 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
    7.4 Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
    7.5 Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podatakao ličnosti
    7.6 Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti    
    7.7 Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
8. Kontakt osobe   
    8.1 Kontakt osoba za pitanja ili ostvarenja vaših prava  
    8.2 Kontakt osoba za pitanja o zaštiti podataka             
    8.3 Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka       
9. Podaci o odgovornom licu (rukovalac) i lica zaduženog za zaštitu podataka

 

1. Pregled

Lidl obrađuje vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih Lidlovih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanje reklama u pretraživaču vašeg uređaja.

2. Poseta naše internet stranice

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
 • ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, i
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ako ste u vašem pretraživaču ili u operativnom sistemu ili drugim podešavanjima svog uređaja pristali na takozvanu geolokaciju, koristimo ovu funkciju kako bi vam ponudili individualizovane usluge povezane sa vašom trenutnom lokacijom (na primer, lokaciju najbliže ponude za posao). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u svrhu pružanja ove funkcije.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Podaci se čuvaju privremeno i to 7 dana, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

 

3. Prisustvo na internetu i optimizacija internet stranice

3.1 Kolačići – Opšte informacije

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude prijatnija. Na primer, mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Za detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo (tip, rok čuvanja, mogućnost prigovora) možete pronaći u odeljku pravila o kolačićima.

3.2 Google Anaitika

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naše internet stranice, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD ("Google"), a u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

 • tip/verzija pretraživača,
 • operativni sistem koji se koristi,
 • referrer URL (prethodno posećena stranica),
 • hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
 • vreme upita servera.

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje).

Instalaciju kolačića možete da sprečite u podešavanjima pretraživača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju ne mogu u potpunosti da se koriste sve funkcije ove stranice. Dodatno, možete da sprečite prikupljanje podataka od strane kolačića, a koji se odnose na vaše korišćenje stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati Browser-Add-on. Alternativno ili kao dodatak Browser-Add-u, posebno za pretraživače na mobilnim uređajima, možete sprečiti prikupljanje podataka od strane Google Analytics klikom na ovaj link. Izborom ove opcije biće postavljen opt-out-kolačić za isključivanje, koji će sprečiti nadalje prikupljanje vaših podataka prilikom posete ove internet stranice. Opt-out-kolačić važi samo za pretraživač gde je instaliran i samo za našu stranicu i biće sačuvan na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u tom pretraživaču, morate ponovo da podesite opt-out-kolačić. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Informacije prikupljene putem kolačića se šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Prema našem znanju, ni pod kojim uslovima vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Ove informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Nakon anonimizacije IP adrese, više se ne može da se utvrdi vaš identitet. Statistički obrađeni podaci se brišu u Google analitici nakon 24 meseci. U generisanim izveštajima Google analitike više ne postoji lična referenca.

3.3 Onsite-targeting i optimizacija internet stranice

Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Na našoj internet stranici, koristimo kolačiće za prikupljanje i procenu informacija u svrhu optimizacije naših internet stranica i reklama koje se prikazuju na njima. Na taj način treba da se obezbedi da se na vašim uređajima prikazuje samo ona reklama koja odgovara vašim stvarnim ili navodnim interesovanjima, a na osnovu vašeg dotadašnjeg ponašanja kao korisnika. Informacije, obrađene u tu svrhu, sadrže na primer podatke o tome, za koje ste naše proizvode pokazali interesovanje. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Optimizacija naših stranica za bolje iskustvo u kupovini i izbegavanje reklama koje vam nisu zanimljive je kako u vašem, tako i u našem interesu. Prikupljanje i evaluacija se vrši isključivo pod pseudonimom i ne dozvoljava nam da vas identifikujemo. Konkretno, informacije neće biti uparene sa ličnim podacima o vama.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Primaoci podataka su gore pomenuti pružaoci usluga. Oni vaše podatke obrađuju na ugovornoj osnovi i to samo u svrhu za koju smo ih i angažovali i prema sa našim uputstvima.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja

Korišćeni kolačići i informacije sadržane u njima se čuvaju u skladu sa Pravilima o kolačićima i brišu se bez odlaganja u slučaju podnošenja prigovora. Dodatne informacije o kolačićima naših pružaoca usluga, pogledajte naša pravila o kolačićima.

3.4 Re-Trageting/ onlajn oglašavanje na osnovu ineresovanja

Svrha obrade podataka / pravni osnov:

Takođe koristimo tehnologije re-targetinga različitih pružaoca usluga. To nam omogućava da našu za vas kreiranu ponudu učinimo zanimljivijom. U tu svrhu podešen je kolačić, pomoću koga se podaci o interesovanju prikupljaju pod pseudonimom. Informacije o vašem ponašanju dok pretražujete internet u marketinške svrhe, prikupljaju se u anonimnom obliku u i čuvaju u tekstualnim datotekama kolačića na vašem računaru, gde se i analiziraju pomoću algoritma. Konkretno, uz podršku partnera navedenih u tačkama od 3.1 do 3.4, evaluiramo koje ponude za poslove ste pogledali na našoj internet stranici. Nakon toga, specifične preporuke u vezi proizvoda mogu biti prikazane kao personalizovane reklame za naše proizvode na internet stranicama naših partnera. Ni u kom slučaju ne mogu se koristiti podaci za lično identifikovanje posetioca ove internet stranice. Podaci koji omogućavaju identifikaciji se ne obrađuju, a korisnički profili se ne uparuju sa ličnim podacima. Ovakva obrada podataka je zasnovana na članu 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Preko targeting mera, koje koristimo, želimo da obezbedimo da se na vašim uređajima prikazuje samo ona reklama, koja je usmerena na vaša stvarna ili navodna interesovanja.  U vašem, a i u našem interesu je da vas ne uznemiravamo reklamama koje vas ne zanimaju.

Ako ipak ne želite da vam se prikazuju personalizovani reklamni baneri, možete da uložite prigovor na ovakav vid daljeg prikupljanja podataka i čuvanja i to na sledeći način:

 • klikom na opciju koji se prikazuje na svakom baneru (npr. "i") doći ćete vas na odgovarajuću stranicu pružaoca usluga. Tamo će vam se ponovo objasniti sistematika re-targeting tehnologije kao i mogućnost isključivanja odnosno "opt-out". Ako se za to odlučite kod nekog pružaoca usluge, kreira se tzv. “opt-out“ kolačić na vašem računaru, što sprečava dalji prikaz banera pružaoca usluge. Imajte na umu da se ovo može učiniti samo sa vašeg računara i da se odgovarajući "opt-out" kolačići ne smeju izbrisati sa vašeg računara.
 • alternativno, možete da koristite opciju prigovora navedene pod tačkama od 3.1 od 3.4 ovog obaveštenja o zaštiti podataka. Takođe, imate mogućnost da na stranici http://www.youronlinechoices.com/ zabranite oglašavanje zasnovano na interesovanju velikog broja članova European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), uključujući i Lidl, pomoću tzv. menadžera preferencije. Imajte na umu da će na vašem računaru biti postavljen takozvani opt-out-kolačić. Ako ih izbrišete, oglašavanje zasnovano na interesovanju će se ponovo prikazati.

Primaoci/ kategorije primaoca:

Na našoj internet stranici koristimo tehnologije za re-targeting različitih pružaoca usluga, koje obrađuju gore pomenute podatke u okviru Re-Targeting-a. Za više informacija o kolačićima koje koriste pružaoci usluga pogledajte naša Pravila o kolačićima

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja:

Kolačići koji se koriste u svrhu re-targetinga i informacije sadržane u njima čuvaju se u periodu navedenom u Pravilima o kolačićima i nakon toga se automatski brišu.

3.5 Mogućnosti prigovora / Opt-Out

Targeting tehnologije, objašnjene u tačkama 3.3 i 3.4, možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem kolačića u vašem pretraživaču (pogledajte tačku 3.1). Osim toga, imate mogućnost da sprečite personalizovano oglašavanje zasnovano na interesovanjima uz pomoć takozvanog menadžera preferencije.

 

4. Kontakt putem email-a i telefonskog poziva

Lične podatke koje nam dostavite putem e-maila ili putem telefonskog poziva smatramo poverljivim. Koristimo vaše podatke isključivo u svrhu obrade vašeg upita. Pravni osnov obrade podataka je član 12, stav 1, tačka  6) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (legitiman interes) kao i član 12, stav 1, tačka  2) pomenutog Zakona (izvršenje . Naš i vaš legitimni interes za obradu podataka proizlazi iz zajedničkog cilja da se odgovori na vaš upit i ako je potrebno, da se reše postojeći problemi i na taj način da sačuvamo vaše zadovoljstvo kao korisnika naše internet stranice.

Primaoci / kategorije primaoca:

Načelno ne prosleđujemo podatke trećim licima. Izuzetno podatke u naše ime obrađuju naši partneri - obrađivači. Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Osim navedenog, svako dalje prosleđivanje podataka trećim licima je isključeno.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja:
Svi lični podaci koje nam dostavite putem e-maila biće obrisani ili anonimizovani najkasnije 90 dana nakon što primite naš konačan odgovor. Iskustvo nam je pokazalo da se obično nakon 90 dana se više ne postavljaju pitanja u vezi naših odgovora. Nakon što iskoristite vaša prava kao lice na koje se podaci odnose (videti dole), vaši podaci biće čuvani 3 godine od davanja konačnog odgovora kako bi smo bili u mogućnosti da dokažemo da smo vam pružili sveobuhvatne informacije i da smo ispunili zakonske obaveze.

 

5. Primaoci izvan članica Konvencije o zaštiti lica z odnosu na automatsku obradu podataka

Osim izuzetka koji je naveden pod tačkom 3.2, 6.1 i 6.2, vaše podatke ne prosleđujemo primaocima koji se nalaze izvan zemalja članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka odnosno izvan država za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Obrade koje su navedene pod tačkom 3.2 i 6.1 dovode do prenosa podataka na servere Google LLC. Navedeni serveri se nalaze delimično u SAD-u. Za SAD je Evropska komisija 12.7.2016. godine donela odluku kojom je utvrđena regulacija EU-U.S. Privacy Shields (tzv. „Odluka o adekvatnosti“ u skladu sa članom 45 EU Opšte uredbe o zaštiti podataka). Pružalac usluge Google LLC, je sertifikovan prema EU-U.S. Privacy Shield.

Obrada podataka navedena pod tačkom 6.2 dovodi do prenosa podataka na servere kompanije Microsoft Corporation. Ovi serveri su delimično nalaze u SAD-u. Na Microsoft Corporation se primenjuje EU-US-Privacy-Shield. Za više informacija o privatnosti kompanije Microsoft Corporation posetite https://privacy.microsoft.com/sr-latn-rs/privacystatement.

 

6. Povezani sadržaji

6.1. You Tube

U našu ponudu uključili smo YouTube video snimke koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i mogu se direktno pokrenuti sa naše internet stranice. Svi video snimci uključeni su u „prošireni modus zaštite podataka“ tj. vaši podaci neće biti prosleđeni YouTube-u ukoliko niste pokrenuli video snimak. Podaci će biti prosleđeni isključivo ako pokrenete video snimak. Nemamo uticaj na takav prenos podataka.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obradi podataka od strane YouTube-a, možete pronaći u pravilima zaštite podataka pružaoca usluga. Tamo ćete pronaći više informacija o vašim pravima i mogućim podešavanjima pomoću kojih možete da zaštitite svoju privatnost. Youtube adresa i pravila zaštite podataka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=de.

6.2 Bing Maps

Na našoj internet stranici koristimo usluge Bing Maps-a. Ova usluga nam omogućava da vam na stranici direktno prikažemo interaktivne mape i omogućimo komforno korišćenje funkcije mape kako biste pronašli ponuđene poslove u vašoj blizini.

Upotreba Bing Maps-a se vrši u interesu boljeg prikaza naše onlajn ponude i lakog pronalaženja onih mesta koja smo naveli na stranici. Navedeno predstavlja legitiman interes u smislu člana 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prilikom posete naše internet stranice, Bing Maps, Microsoft Corporation, dobija informaciju da ste učitali odgovarajuću stranicu. Da bi se koristile funkcije Bing Maps-a, neophodna je obrada vaše IP adrese u okviru internet komunikacije. Ona se po pravilu obrađuje na Microsoft-ovom serveru u SAD-u.

Mi nemamo uticaj na konkretne obrade podataka od strane Bing Maps-a. Detaljnije informacije o svrsi i obimu obrade podataka od strane Bing Maps-a, možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka. Tamo ćete takođe pronaći i druge informacije o vašim pravima i mogućnostima podešavanja u cilju zaštite vaše privatnosti. Adresa i pravila o zaštiti podataka Bing Maps-a: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SAD, https://privacy.microsoft.com/sr-latn-rs/privacystatement.

 

7. Vaša prava

7.1 Pregled

Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

 • pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

7.2 Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:

 • svrsi obrade;
 • vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • postojanju prava da se od rukovaoca (Lidl) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
 • pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);
 • postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

7.3 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

7.4 Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

7.5 Pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili
 • ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.

7.6 Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

 • obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;
 • obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

7.7 Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.

Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Lidlu.

 

8. Kontakt osobe

8.1 Kontakt osoba za pitanja i ostvarivanja vaših prava

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

U tom slučaju se možete obratiti našoj Službi za potrošače putem kontakt obrasca na linku https://www.lidl.rs/service-help/kontakt, putem telefona 0800/300199 ili putem mail-a kontakt@lidl.rs.

8.2 Kontakt osoba za pitanja u vezi zaštite podataka

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi obrade vaših podataka, na raspolaganju vam stoji i L lice zaduženo za zaštitu podataka (vidite tačku 10).

8.3 Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka

Pored toga, u svakom trenutku imate pravo da podnesete pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/)

 

9. Podaci o odgovornom licu (rukovodilac) i lica zaduženog za zaštitu podataka

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu https://karijera.lidl.rs/sr/index.htm i na obradu podataka od strane nas kao rukovaoca podataka:

Lidl Srbija KD, MB: 20699264

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

Tel. (0)11 655-4000

E-mail: kontakt@lidl.rs

 

Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka u i to na sledećim adresama:

Lidl Srbija KD

Sektor Pravo & Compliance

Zaštita ličnih podataka

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

E-mail: poverenik@lidl.rs