Dobrodošli u Lidl Srbija!

Transparentno
profesionalno
objektivno

Ljudski resursi

avatar1

Proces selekcije

Svesni značaja svakog zaposlenog u kompaniji procesu regrutacije i selekcije pristupamo transparentno, profesionalno i objektivno vodeći se najboljom praksom iz oblasti ljudskih resursa, što nas čini poštenim i veoma poželjnim poslodavcem na svim tržištima na kojima poslujemo. Standardizovan proces selekcije novih zaposlenih obavlja se kroz saradnju sektora ljudskih resursa i stručnog sektora u kome se kandidat zapošljava, te u skladu sa tim možete očekivati sveobuhvatan selekcijski postupak čije osnovne karakteristike oslikavaju i žive naše vrednosti - jednostavnost, transparentnost i objektivnost.

Prijavili ste se na željeno radno mesto, šta možete da očekujete?


Kada aplicirate prvi korak je da dobijete potvrdu o prijemu Vaše prijave u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko su podaci navedeni u Vašoj biografiji u potpunosti u skladu sa kriterijumima definisanim konkursom možete očekivati poziv da učestvujete u selekcijskom postupku u kome prisustvuju kolege iz stručnog sektora uz profesionalnu podršku sektora ljudskih resursa. U zavisnosti od radnog mesta na koje ste konkurisali u selekcijski postupak može biti uključena izrada studije slučaja, rešavanje testa znanja nemačkog jezika, testovi profilisanja ličnosti ili pak stručnih kompetencija neophodnih za buduće obavljanje posla. Ukoliko su Vaša postignuća na prvom selekcijskom krugu u skladu sa očekivanim standardima dobićete poziv na intervju, gde ćete se upoznati detaljnije sa našom kompanijom i vrednostima, te dobiti sve neophodne informacije o radnom mestu na koje aplicirate. Intervju je prilika da se međusobno upoznamo.
Ukoliko su podaci navedeni u Vašoj biografiji samo delimično ili u manjoj meri u skladu sa kriterijumima definisanim konkursom za radno mesto na koje ste konkurisali možete očekivati obaveštenje o negativnom ishodu konkursa. Vaše podatke ćemo zadržati u našoj bazi podataka i stupiti u kontakt sa Vama ukoliko se otvori radno mesto koje u potpunosti odgovara Vašim kvalifikacijama.